E Posta Aydınlatma Metni

“KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI”

İşbu e-mail içeriğinde bulunan veya tarafınızca mail atılması suretiyle elde edilen kişisel veriler ile ilgili veri sorumlusu AGITO Bilgisayar Yazılım ve Danışmanlık Hizmetleri A.Ş (Bundan böyle “AGITO” olarak anılacaktır.)’dir. Bu kişisel veriler, AGITO sorumluluğunda olup, yalnızca şirketin ticari ilişkileri kapsamında hizmetlerinin sunulması veya tarafınızla iletişime geçilmesi ile bağlantılı olarak firma çalışanları veya yetkilileri ile iletişime geçilmesi, bilgi ve belgelerin AGITO’nun yasal ve ticari amaçlarıyla sınırlı olarak kullanılması amacıyla işlenebilir ve aktarılabilir.

Bu e-maile cevap vererek göndereceğiniz e-mailler bünyesinde bulunan kişisel veriler 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5/2-c “sözleşmenin kurulması ve ifası ile ilgili veya gerekli olması”, 5/2-ç “yasal yükümlülüklerinizin yerine getirilmesi”, 5/2-e “Bir Hakkın Tesisi, Kullanılması veya Korunması İçin Veri İşlemenin Zorunlu Olması” veya 5/2-f “meşru menfaat” maddelerindeki hukuki sebepler doğrultusunda yukarıda belirtilen amaçlarla işlenmektedir. AGITO, tarafınızca gönderilen kişisel verilerin hukuka uygun olarak elde edildiği ve bu kişisel verileri ile ilgili gerekli teknik ve idari tedbirlerin alındığı kabul etmektedir. Bu şekilde elde edilen veriler AGITO iş ortakları, tedarikçileri ve kanunlarda açıkça öngörülmesi ve hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi kapsamında kanunen yetkili kamu kurumları ve kanunen yetkili özel kişiler ile taraflar arasındaki ilişkinin amacına ve 6698 sayılı Kanun’un 8. maddesine uygun olarak paylaşılacaktır. Mailleşme yoluyla veri sorumlusu AGITO’ya iletilen kişisel verileriniz ile ilgili 6698 sayılı Kanun’un 11. maddesi kapsamındaki haklarınızı kullanabilirsiniz. Konu hakkındaki detaylı bilgileri “www.agito.com.tr” adresindeki kişisel veri koruma politikamızda bulabilirsiniz.

Contact