E Bülten Aydınlatma Metni

E- BÜLTEN AYDINLATMA METNİ


AGITO Bilgisayar Yazılım ve Danışmanlık Hizmetleri A.Ş. (Bundan böyle “AGITO” olarak anılacaktır.) olarak tanımlı veri sorumlusu sıfatıyla işlediğimiz kişisel verilerinizin güvenliğine önem veriyoruz. Bu nedenle sizleri kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin olarak bilgilendirmek isteriz.
KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMACI VE HUKUKİ SEBEBİ
Kişisel verileriniz 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ikincil düzenlemelere uygun olarak aşağıda belirtilen amaçlar ve hukuki sebepler çerçevesinde işlenecektir: 
Bu kapsamda web sitesindeki e-bülten ile ilgili alan suretiyle temin edilen “Kimlik Bilgisi, İletişim Bilgisi” kategorilerine giren 6698 sayılı Kanun’un 5/2-f maddesi doğrultusunda ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebebi uyarınca, e-bülten aboneliğini sağlanması ve e-bültenin gönderiminin yapılması amacıyla işlenecektir.
KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI
AGITO, kişisel verilerinizi yukarıda sayılan amaçlar doğrultusunda iş ve işin yerine getirilmesi için paylaşılması gereken üçüncü kişi iş ortaklarıyla Kanun’un 8. ve 9. maddelerine uygun olarak paylaşılabilir.  
KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMLERİ
AGITO, kişisel verilerinizi web sitesinde bulunan e-bülten alanını doldurmanız vasıtasıyla toplamaktadır. Bunun yanı sıra başka yöntemlerle AGITO, ile iletişime geçerek açıkladığınız durumlarda da kişisel verileriniz toplanmaktadır.
KİŞİSEL VERİLERİNİZE İLİŞKİN HAKLARINIZ
Veri sahibi olarak AGITO’ya başvurarak; 6698 sayılı Kanun’un 11. maddesinde sayılan haklarınıza ilişkin taleplerinizi Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de öngörülen başvuru usullerine uygun olarak AGITO’ya iletmeniz durumunda AGITO talebinizi niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, AGITO Yönetimi Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücreti talep edebilecektir.
Detaylı bilgi için “http://www.agito.com.tr/”  adresinde bulunan Kişisel Verilerin Korunması Politikamızı inceleyerek öğrenebilirsiniz. 

Daha Fazla Bilgi Almak İçin